JKgroup jkgroup.cz

jkgroup.cz je označení společenství firem, které mají za cíl pomoci s řešením různých požadavků podnikatelské veřejnosti i klientů z řad nepodnikatelské sféry (školy, obce apod.). Vždy u názvu společnosti je stručný popis činnosti konkrétní společnosti a po kliknutí na tlačítko pokračovat se dostanete na konkrétní společnost a věříme, že s nabídkou, službami a přístupem budete spokojeni.


 • J.K. marketing s.r.o.

  Komplexní služby v oblasti požární ochrany, bezpečnosti a hygieny práce, lektorská a konzultační činnost a to odborně způsobilými osobami v prevenci rizik, požární ochraně a koordinátory BOZP na staveništi. Zajistíme Vám vedení a zpracování dokumentace BOZP, PO, HACCP, kategorizace prací na klíč, zastupování při kontrole státních orgánů a to zejména v „moravské“ části ČR, zajišťujeme full outsourcing, ke školení k dispozici E-learningový systém (www.jktest.cz).

 • J.K. advisory service s.r.o.

  Komplexní služby v oblasti požární ochrany, bezpečnosti a hygieny práce, lektorská a konzultační činnost a to odborně způsobilými osobami v prevenci rizik, požární ochraně. Zajistí Vám zpracování dokumentace BOZP, PO, HACCP, kategorizace prací na klíč, zastupování při kontrole státních orgánů a to zejména v „české“ části ČR, zajišťujeme full outsourcing, ke školení k dispozici E-learningový systém (www.jktest.cz).


 • J.K. accounting s.r.o.

  Komplexní služby v oblasti vedení účetnictví a daňové evidence, zpracování mezd (podnikatelské subjekty, příspěvkové a rozpočtové organizace, specializace na příspěvkové organizace jako školy atd.), kompletní služby daňového poradce včetně odložení přiznání, zpracování metodik v rámci DPH u rozpočtových organizací apod. Vše formou dálkového přístupu i bez nutnosti „přenášet doklady“.


 • J.K. facility s.r.o.

  Společnost zajišťuje komplexní revizní činnost a technickoorganizační poradenství. Nabídne Vám mimo dobrého a kvalitního přístupu kompletní služby v oblasti revizí elektro, plynových a tlakových zařízení, kontrolu požárně bezpečnostních zařízení, odborná školení zaměstnanců (elektro, plyn, tlak) a kompletní technickou správu nemovitostí, ke školení k dispozici E-learningový systém (www.jktest.cz).